Geschiedenis van Public Speaking

Wanneer is het belang van communicatie gestart?

Waar is het begonnen dat we zo veel belang hechten aan praten met elkaar en elkaar via deze weg willen inspireren en beïnvloeden?

Vandaag kunnen we het belang van communicatie en het gesproken woord niet meer wegdenken. Als je de geschiedenis van de mensheid volgt, zal je ontdekken dat de rondzwervende families in de oertijd volledig afhankelijk waren van wat haar leden tegen elkaar zeiden. Later, toen een groep families een clan of stam vormden, luisterden de leden nog steeds naar de bevelen van de leider, of gaven ze in de stamraad hun eigen mening. Bij het begin van poëzie in de Middeleeuwen toont de bard ons de verhalen en liederen die hij voor zijn publiek reciteerde. Kennis, amusement en religie, vonden in die periodes bijna uitsluitend mondeling plaats. In de goed georganiseerde gemeenschappen zoals de stadsrepublieken van Griekenland werden alle zaken besproken in open vergaderingen van de tamelijk kleine bevolkingsgroepen.

 

Doorheen de geschiedenis is het gesproken woord de basis van al het menselijk handelen, zowel individueel als collectief. Op het Forum Romanum werden toespraken gehouden die de hele oude wereld beïnvloedden en nu nog steeds bestudeerd worden. Het Italië van de Renaissance, het keizerlijke Spanje, het logge Rusland, het vrijheidslievende Engeland, het revolutionaire Frankrijk, ze hebben allemaal perioden meegemaakt waarin de macht van toespraken bepaalde mannen andere mannen tot soms stormachtige acties aanzette.

 

De geschiedenis van de Verenigde Staten zou bijna geschreven kunnen worden als een voortdurend verslag van de invloed van grote sprekers op anderen. De kolonisten werden door overtuigende toespraken tot gezamenlijke actie geleid. De Koloniale Congressen en de Constitutionele Conventie werden gedomineerd door machtige redenaars. De geschiedenis van het slavernijprobleem is vooral het verhaal van beroemde toespraken en debatten. De meeste bekende Amerikanen zijn leiders geweest die indruk maakten op hun medemensen door hun vermogen om gevoelens en enthousiasme uit te drukken die anderen tot actie lieten overgaan. Denk maar aan toespraken van bekende presidenten zoals JFK Ich bin ein Berliner, dichter bij ons de overwinningsspeech van Barack Obama of Amanda Gorman tijdens de inauguratiespeech van Joe Biden in 2021 met het gedicht The hill We Climb.

 

Ook vandaag zijn zowat alle momenten in ons leven gelegenheden waar we woorden met elkaar uitwisselen. Denk maar aan de vergaderingen van de Verenigde Naties, parlementsvergaderingen, gemeenteraden, rechtbanken, religieuze plekken, theaters, tv, radio, podcasts, verenigingen, raden van bestuur, aandeelhoudersvergaderingen, zakelijke discussies, klaslokalen, diners, sociale evenementen, gesprekken tussen vrienden,…  in elke menselijke relatie waar twee of meer mensen elkaar ontmoeten, is er sprake van communicatie door middel van een gesprek.

Je kan er dus maar beter goed in worden om het in je voordeel te gebruiken.

 

Back to the Blog